Itello lanserar partnerprogram för att möta ökad efterfrågan

Itello ser en klart ökad efterfrågan av våra produkter och tjänster. Genom att lansera Itello Partner Program skapar vi valmöjligheter för våra kunder och möjligheter för partners. Läs mer →

Movestic och Itello fördjupar samarbetet

Movestic och Itello har tecknat ett nytt flerårigt samarbetsavtal kring automatisering och digitalisering av Movestics erbjudande för sparprodukter och trygghetsförsäkringar. Läs mer →

AMF och Itello förlänger sitt strategiska samarbete

AMF och Itello har sedan 2010 haft ett strategiskt samarbete kring moderniseringen av AMFs verksamhetsstöd för administration av försäkringsavtal för runt 4 miljoner kunder. Under slutet av 2016 har ett nytt 5-årigt avtal om fortsatt strategiskt samarbete undertecknats kring effektivisering av administrationen, genom fortsatt automatisering, digitalisering och förenklad regelefterlevnad. Läs mer →