Det långsiktiga sparandet

Frågvisa konsumenter driver ökad transparens

Vi ser allt fler exempel på köpare som kräver svar från bolagen på vad det är de köpt, vad det är de betalar för samt till vem eller vilka aktörer pengarna går till. Som konsument kan man uppleva pensionssparande som en svårgenomtränglig träskmark Nu håller köparna på och ta makten även inom livförsäkringsområdet, precis som de gjort inom andra områden. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Konsolideringen fortsätter

Nu försvinner ytterligaer en aktör på den svenska livförsäkringsmarknaden. Ikano Försäkrings ägare vill sälja sin sak- och livförsäkringverksamhet. Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Itello sammanfattar Business Model Finance 2016

Itello sammanfattar våra reflektioner från årets event för affärsutvecklare inom det finansiella området! Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Itello sammanfattar DI Försäkring

Itello var på plats och sammanfattar det vi tyckte var viktigast! Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Itello sammanfattar Terminsstart Pension VT 2016

Itello var på plats och sammanfattar det vi tyckte var det viktigaste! Läs mer →

Digitalisering

Digitaliseringens utmaningar för försäkringsbranschen

Vi har identifierat fem kritiska framgångsfaktorer för att lyckas i en digitaliserad värld. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

CRS - lägg det på minnet!

Vi har just tagit till oss förkortningen FACTA - nu är det tänkt att skattemyndigheter ska utbyta information om skattskyldighet globalt genom Common Reporting Standard - CRS. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Konkurrensen ökar på den svenska marknaden

Den svenska marknaden har på tio år förändrats mer än någon av de övriga nordiska marknaderna. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Fortsatt konsolidering på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Skandia meddelade idag att de säljer av delar av sin verksamhet i Danmark. Det renodlar deras affär i Danmark till premiebestämda hälso- och fondförsäkringsprodukter. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Finns det några pan-nordiska aktörer på livförsäkringsmarkanden eller har de lokala aktörerna oligopol? Läs mer →

Sidor