Det långsiktiga sparandet

Ytterst handlar det långsiktiga sparandet om hur vi tryggar vår ekonomiska framtid - det sker genom både frivilligt och obligatorisk sparande och genom att dela olika typer av risker med andra genom försäkringar. Ofta är sparande och försäkring obligatoriskt, kombinerat och styrt av arbetsmarknadens parter. Vi kommer från en oligopolmarknad och går mot en allt öppnare med mer övervakad försäkringsmarknad samtidigt som det sedan två decennier tillbaka pågår en branschglidning mellan försäkring och sparande. Dessutom pressas priser, utmanare etablerar sig med helt nya affärsmodeller och sätt att skapa kundrelationer.
Vi bevakar, informerar, kommenterar och analyserar händelser i marknaden för att kunna erbjuda våra kunder effektivare administration av det långsiktiga sparandet. Som produktbolag måste vi först av alla kunna se vilka implikationer förändringarna får för våra kunder. Därför måste vi ha ett strategiskt partnerskap. Framtiden blir vad vi gör den till.

Frågvisa konsumenter driver ökad transparens

Vi ser allt fler exempel på köpare som kräver svar från bolagen på vad det är de köpt, vad det är de betalar för samt till vem eller vilka aktörer pengarna går till. Som konsument kan man uppleva pensionssparande som en svårgenomtränglig träskmark Nu håller köparna på och ta makten även inom livförsäkringsområdet, precis som de gjort inom andra områden. Läs mer →

Branschglidningen mellan bank och försäkring fortsätter

Livbolagen utmanar bankernas utlåning och bankernas fondbolag med nya erbjudanden! Läs mer →

Banker tappar i kundnöjdhet

Privatpersonernas förtroende för försäkringbolagen divergerar - de som har högt för högre kundnöjdhet. Läs mer →

Försäkring 2.0?

Peer-to-peer försäkring på väg i de sociala nätverken – ett nytt sätt att bedriva försäkringsverksamhet! Läs mer →

Kundnöjdheten 2014 ökar bland företagskunderna

Kundnöjdheten bland företagskunderna fortsätter att öka - glädjande är det inget företag som minskar sin kundnöjdhet. Läs mer →

Nu införs FATCA även i Sverige

Den 8 augusti undertecknades avtalet mellan Sveriges och USA:s regeringar om Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Finansdepartementet har därför remitterat en promemoria med förslag till de ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen för att genomföra FATCA. Förslaget är att bestämmelserna ska börja gälla från 1 april 2015 för Sverige. Läs mer →

Finland har också undertecknat FATCA-fördraget

Nyligen underteckande representanter för Finland och USAs regering FATCA-fördraget. Danmark och Norge har redan undertecknat så nu väntar vi på att Sverige ska underteckna det, Läs mer →

Livbolagens kostnader 14 miljarder 2013

Itello har undersökt livbolagens kostnader och sammanställt dem i fyra grupper. Bolagens största kostnad är administration och utgör 49 procent av kostnaderna, försäljningsersättning är näst störst och svara för 37 procent! Läs mer →

Digitala utmaningar för valcentralerna

"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter" säger Digitaliseringskommissionen. Valcentralerna är ett område som omfattar både arbetsgivare och medarbetare! Läs mer →

Penglot - ett nytt sätt att spara?

Går det att innovera sparandet? Nu kan du spara mer ju mer du konsumerar! Läs mer →

Sidor