Digitalisering

Försäkringsbranschen står inför samma utmaning som många andra branscher redan mött - digitalisering. De senaste decennierna har branschen automatiserat de inre processerna - nu är det dags att automatisera de yttre processerna. Dialogen med kunder, förmedlare och andra aktörer i värdekedjan. Ta del av våra artiklar i ämnet nedan!

Läs mer om vårt produkterbjudande inom digitalisering av din verksamhet!
PAF- Portal Application Framwork - Frigör den digitala kraften i Inca.
EQS - Expert Questioning System - Digitala tjänster för e-hälsa, automatiserad riskbedömning, finansiell rådgivning och workfow
BLI - Business Logic Intergretor - Säker och smidig uppkoppling till branschens digitala värdekedja

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Allt fler försäkringsbolag välajer att beskriva digitalisering i sina årsredovisningar. Skandia och AMF lyfter fram företeelsen mest av alla livbolag Läs mer →

Digitaliseringen på gång även inom livförsäkringsbranschen

Digitalisering får alt större utrymme i den digitala världen. Vi undersöker hur digitala livförsäkringsbranschen blivit - i vart fall om vi studerar deras årsredovisningar. Läs mer →

Digitaliseringens utmaningar för försäkringsbranschen

Vi har identifierat fem kritiska framgångsfaktorer för att lyckas i en digitaliserad värld. Läs mer →

Nya perspektiv på sociala medier

Hälften på skoj och hälften på allvar följde vi två av försäkringsbranschens seminarier – Terminsstart och Livdagen – via Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Mynewsdesk och Instagram. Vi vet att bolagens kunder finns i de digitala kanalerna och delar kunskap, åsikter och uppfattningar. Men finns bolagen där? Och bör de finnas där? En rapport från McKinsey ger nya perspektiv på saken. Läs mer →

PPM lanserar app och amerikanska rådgivare får använda Twitter och Linkedin

Sociala medier blir allt hetare i branschen. Det är riktigt roligt att se att det vi skrivit om på Itello Insights blir verklighet – och att en otippad aktör är bland de första med att lansera en app. Läs mer →

Digitaliserad individuell rådgivning – en bricka i spelet om avtalspensionen

Kommer avtalsbolagens kunddialog att står emot rådgivarnas digitala personifierade rådgivning? Ytterligare en utmaning för avtalsbolagen! Läs mer →

Digitala personliga möten - konkurrent till bankkontoren?

De traditionella bankkontoren utmanas av nichbankerna, nu kommer digitala mötesplatser med personlig rådgivning. Innebär det här att bankkontoren går samma öde tillmötes som boklådorna? Läs mer →

Game set and match – är bankkontoren på tur?

Bok- och spelbranschen utmanas av digitala marknadsplatser. Parallellerna till marknaden för det långsiktiga sparandet är slående. Fondbolag utan egna distributionskanaler har klart lägre fondavgifter än bankernas fondbolag. Kommer bankerna att ha råd att ha kvar bankkontoren? Läs mer →

Förändringarna går allt fortare – nytt teknikskifte skapar nya förutsättningar

Försäljningen av smarta telefon är nu större än PC. Det skapar helt nya typer av kundmöten och beslutsprocesser även för det långsiktiga sparandet. Vi kommer att göra färre bankärenden via PCn och fler "upplevelsebaserade" beslut via våra telefoner och läsplattor. Hur möter ni de nya förväntningarna från kunderna? Läs mer →

Hur ser framtidens kundmöte ut?

När kommer spararna att köpa det långsiktiga sparandet istället för att det måste bli sålt? Idag har producenter och distributörer makten över vilka erbjudanden som finns i butiken. Hur kommer det att se ut om och när köparna tar makten? Är du beredd? Läs mer →

Sidor