2015 Folksam - Spegeleffekten

Spegeleffekten
Går det att ta fram något ur sin låda men ändå låta det ligga kvar? Ja, faktiskt. Folksam hade försäkringsprodukter som krävde manuell hantering vid utbetalning. Ju fler ärenden desto större arbetsbörda för handläggarna. För att snabba på, effektivisera och dessutom öka kundservicen i hanteringen av utbetalningarna valde Folksam att utnyttja Incas funktionalitet för utbetalningsskuggor.

Det gjorde att alla försäkringar kunde ligga kvar i det gamla systemet men speglas in i det nya och mer användarvänliga utbetalningssystemet. På detta sätt blev hanteringen både snabbare och smidigare.

Ta reda på vad som hände mer på arenan för Årets trofé 2015!