Per Agélii ny VD för Itello

Per Agélii till vänster och Hans von Knorring till höger.

”Itello är i en intressant fas där digitaliseringen av livförsäkringsbranschen pågår med full kraft. Jag hoppas att mina erfarenheter från digitaliseringen inom H&M kombinerat med olika roller inom affärssystemsprojekt ger oss på Itello möjlighet att möta våra kunders utmaningar

I mina tidigare roller har jag dessutom drivit expansiva företag genom olika typer av affärsutveckling och utlandsetableringar” säger Per Agelii. Per har tidigare varit VD för Connecta och haft centrala positioner på SAP Sverige.

Tidigare VD:n sedan starten av Itello 2003, Hans von Knorring tar, rollen som arbetande styrelseordförande i Itello. ”13 år som VD har givit mig värdefulla erfarenheter som jag tar med mig i min nya roll för att ta mig an de spännande strategiska utmaningar Itello står inför.

Vi ser ett allt större intresse för vårt standardsystem Inca. Allt fler svenska livförsäkringsbolag har valt Itello som leverantör – nu senast SPP. Försäkringsbranschen står inför en rad utmaningar där prispress, digitalisering, distribution och regelefterlevnad av befintliga och nya regelverk skapar goda förutsättningar för ett branschövergripande standardsystem.” avslutar Hans von Knorring.

Itello fortsätter att växa, ett större bolag kräver andra former för styrning och struktur. Vi är väletablerade på den svenska marknaden med flera av de största livförsäkringsbolagen som kunder. Huvudfokus kommer fortsatt att vara den svenska marknaden, men flera av våra kunder bedriver även verksamhet i de nordiska länderna. Våra erfarenheter kring premiebestämda pensioner och kostnadspress positionerar oss väl på den norska marknaden. Ett nyligen infört skattesubventionerat pensionssparande i Finland gör även den finska marknaden intressant för både nya och etablerade aktörer som vill möta morgondagens utmaningar med ett standardsystem för livförsäkringsbranschen. 

För info kontakta Hans von Knorring eller Per Agélii, 08-4109 4000.