Inca - The Story

Året var 2003. Bankernas och försäkringsbolagens verksamheter gled allt närmare varandra. På bägge håll satt man fast i gamla kostnadsstrukturer och system som var utvecklade före avregleringarna. Det var hög tid att bryta ny mark och möta de nya utmaningarna. Några likasinnade pionjärer såg en ännu okänd väg öppna sig. Tänk om man kunde skapa en gemensam, men ändå flexibel standard för hela branschen? Då kunde aktörerna ta sig an de nya utmaningarna och utforska nya affärsmodeller till en betydligt lägre kostnad för administration. Tankarna blev till handling. Resultatet är Inca. Det flexibla standardsystemet för aktörer i försäkringsbranschen, som förändras och utvecklas tillsammans med våra partners. Framtiden blir vad vi gör den till.

Inca 1.0 oktober 2003 – Inca Begins

Läs mer →

Inca 3.1 juni 2005 – The Plan

Läs mer →

Inca 4.0 december 2008 – Securing the Path Ahead

Läs mer →

Inca 12.3 november 2012 – The Payoff

Läs mer →

Inca 14.3 november 2014 – No Room for Error

Läs mer →

Inca 16.1 april 2016 – Move, Merge and Prepare

Läs mer →

Inca 16.3 oktober 2016 - Follow the Tracks

Läs mer →

Inca next release - The Adventure Continues

Läs mer →