Informationssäkerhet på Itello

Itello har alltid satt informationssäkerhet högt upp på agendan. Sedan några år så finns vårt arbete och tankar formaliserade i ett ramverk baserat på ISO 27001. För oss är Informationssäkerhet mycket mer än IT-säkerhet, då vi även tar fasta på hur informationen behandlas, sprids och behålls via mun och hand.

Informationssäkerhetens tre grundpelare är:
- Sekretess/Confidentiality – inte sprida information på felaktigt sätt,
- Riktighet/Integrity – lita på att den information du får är korrekt
- Tillgänglighet/Availability – kunna nå information när den behövs

Ofta kallar man denna triangel för CIA.


De tre grundpelarna för informationssäkerhet

Itellos lednings viljeinriktning och målsättning är beskriven i policy-dokumentet för informationssäkerhet. I detta dokument anges omfattning, övergripande mål, ansvar och hur målen ska säkerställas.

Vid sidan om dessa styrande dokument så har vi tagit fram en lättillgänglig handledning.

Alla Itellos anställda och underleverantörer har fått en grundläggande utbildning i Informationssäkerhet. Denna utbildning ingår i Itellos utbildningsprogram för nyanställda.

           

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.