Complimentary Software Partners

Våra Complimentary Software Partners erbjuder programvara som kompletterar Itellos produktutbud. Våra partners produkter integreras med Itellos produktsvit och som adderar värde till våra kunder. Tillsamans med våra partners säkerställs att produkterna fungerar även i kommande releaser.
VI leverar tillsammna en bredare portfölj av högkvalitativa och efterfrågade programvaror till våra försäkringskunder.