Inca 16.3 oktober 2016 - Follow the Tracks

Höstens stora release av Inca innehåller flera nyheter och anpassningar som gör administrationen av pensioner, livförsäkringar och sparande enklare och effektivare.

Vi har lagt särskilt fokus på fakturering och inbetalningar som är två kärnområden för varje försäkringsbolag. Målet har varit att förbättra avstämningsmöjligheterna för enklare kontroll, skapa en faktureringsprocess som är smartare och smidigare samt underlätta möjligheten till avstämning av oplanerade betalningar. Inte minst viktigt, öka spårbarheten för att kunna följa hur pengar flödar i systemet.

Andra förbättringar är till exempel ett mer automatiserat regelverk för att lättare hantera upphandlingar och införande av fastställda kurser inom värdehantering i Inca. 

Ta mig till nästa
Ta mig tillbaka till Inca - The Story