Itello Academy

Itello Academy erbjuder kurser och utbildningar för olika roller och nivåer i din organisation så att du kan utnyttja den fulla potentialen i Inca och dina medarbetare på bästa sätt. Utbildningarna ges dels som generella kurser och dels som företagsspecifika kurser. 

Kommande utbildningstillfällen för våra generella kurser är:

Mars
-Inca Fondhandel och fondadministration
-Inca Inbetalning och fakturering
-Inca Produktkonfigurering
-Inca Skadereglering av sjukfall
-
Bokföring i Inca

April
-Inca Introduktion 25 april
-Inca Individuell Försäkringsadministration - Nyteckning och ändring 25 april
-Inca Individuell Försäkringsadministration - Livsfall, dödsfall och utbetalning 26 februari
-Inca Fondhandel och fondadministration
-Inca Inbetalning och fakturering
-Inca Produktkonfigurering
-Inca Skadereglering av sjukfall
-
Bokföring i Inca

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan utbilda dina medarbetare!

Priser på standardkurser och utbildningsprogram
 

Nu kan du gå något av Itello Academys utbildningsprogram - eller skapa ett eget!

Här är ytterligare kurser som Itello Academy erbjuder:
Planadministration för handläggare
Planadministration för produktutvecklare och applikationskonsulter
Riskbedömning och skadehantering för handläggare
Riskbedömning och skadehantering för produktutvecklare och applikationskonsulter
Itellos Integrationslösningar för integrationsexperter
Incas arkitektur och systemuppbyggnad 
Drift- och förvaltning av Inca

Kunskapskartläggning

Med Inca ökar automatiseringen av processer och flöden. Det ställer allt större krav på de handläggare som ska hantera de ärenden som ska behandlas.

Har det gått några år sedan vi implementerade Inca, har ni nya medarbetare eller har ni effektiviserat era processer? 

Har dina medarbetare den rätta kunskapen för sin roll och behörighet? Börja med att identifiera nuvarande kunskapsnivå!
Vi hjälper dig att ta fram rätt kunskapsnivå givet roll och behörigheter. Efter kartläggningen får du en analys och förslag på utbildningsåtgärder. 

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan utbilda dina medarbetare!