Brummer & Partners

Brummer & Partners rankas idag som en av de ledande förvaltarna av hedgefonder i Europa. Bolaget förvaltar omkring 137 miljarder kronor åt såväl institutioner som privata investerare och arbetsgivare. Deras affärsidé är att erbjuda aktivt förvaltade investeringsprodukter och är ytterligare en av Itellos kunder som fokuserar på tjänstepensionsmarknaden. Brummer & Partners gick i produktion med Inca under våren 2011 i samband med att de fått sin koncession. Det skedde genom en beståndsöverlåtelse och flytt av det kapital som tidigare fanns i Folksam Fondförsäkring till det nystartade bolaget Brummer Life. 2014 förvaltade Brummer Life 3,7 miljarder kronor.

Oavsett om försäkringsbolagen säljer tjänstepension via mäklare, sina bankkontor, egen säljkår eller internetportaler så är det grundläggande för verksamhetens lönsamhet att ha en effektiv och automatiserad distribution och administration. 
– Brummer & Partners söker attrahera sparare som söker absolut avkastning. Få kunder har förmåga och intresse att sätta sig in i alla de finstilta detaljer vi som leverantörer gärna ser att de läser, men i praktiken inser att de inte gör. Det är alltså en utmaning för oss alla att sprida kunskap om olika skal och skapa förutsättningar för sparare att göra initierade val, säger Robert Lindblom vd på Brummer Life.

Brummer & Partners är ett bra exempel på den uppbrutna värdekedjan eftersom Bliwa Försäkring kommer att försäkra premiebefrielse, sjukdom och efterlevandepensioner för Brummer & Partners pensionskunder.