Folksam Liv

Folksam startade verksamheten 1908, 1925 fusionerade de två företagen livbolaget Folket och sakförsäkringsbolaget Samarbete. 1946 introducerades det gemensamma namnet Folksam. Folksam har varit aktiv i konsolideringen av den Nordiska försäkringsmarknaden. Vi har listat några av de strukturaffärer man genomfört de senaste åren: 

2012 Svenska Lärarfonder förvärvas av Skandia
2012 Salus Ansvar förvärvas av DNB
2012 Aktia förvärvas
2011 Indecap 20% förvärvas, stocken IPS-konton överlåts
2008 Kooperationens Pensionsanstalt KP förvärvas 
2001 Förenade liv förvärvas 
1998 KPA Pension förvärvas

Folksam prioriterar individuella tjänstepensioner och målsättningen är att stärka marknadspositionen de kommande åren. Att kunna erbjuda slutkunderna attraktiva och långsiktiga tjänstepensionsprodukter är en förutsättning för att kunna nå de uppsatta tillväxtmålen. 

Från Kapitalmarknadsträff 29 maj 2013 

Efter en omfattande utvärdering valde Folksam att teckna avtal med Itello för sitt nya satsning på individuella tjänstepensioner. Initialt använder Folksam Inca för att administrera sitt erbjudande via förmedlare.