Inca 4.0 december 2008 – Securing the Path Ahead

Tiden var inne för ett stort omtag kring Incas värdehantering som skulle säkra dagens högt ställda krav och förbereda för framtidens krav. Genomgripande kodförbättringar gjordes och ett stort antal nya funktioner infördes. Fokus låg på att skapa nya affärsmöjligheter, minimera kostnader och risker för försäkringsbolagen samt säkerställa en hög automatiseringsgrad med mycket hög prestanda. Bra stöd för konfiguration samt en korrekt, tydlig och spårbar hantering var andra viktiga drivkrafter som ledde fram till den nya lösningen.

Inca 4.0 utrustades nu med en rad starka nyheter: Självreglerande handelslager med möjlighet till minimala fondlager, förfinad fondhandel, portföljer och utökad hantering av fondbyten. Hantering av fond och depå i samma försäkring. Månadshandlade fonder och förbättrat stöd för retroaktivitet.

Ta mig till nästa!
Ta mig tillbaka till Inca - The Story